SA GRANICE VRATILI 1.000 TONA GM SOJE

Fitosanitarna inspekcija u kontroli uvoza u poslednje dve godine otkrila je gotovo 1.000 tona genetski modifikovane soje.  U 2018. godini, fitosanitarna inspekcija pregledala je i oko 4.500 hektara zasejanih površina soje. Prisustvo genetički modifikovane soje utvrđeno je na oko sedam hektara.  

Legalnim putem genetički modifikovana soja ne može da uđe u našu zemlju. To pokazuju i podaci Fitosanitarne inspekcije, koja je tokom 2017. i 2018. godine, na graničnim prelazima zabranila uvoz gotovo 1.000 tona soje, za koju je posebnim analizama utvrđeno da je GM. Roba je vraćena pošiljaocima, a kasnije i novac kupcima, jer ugovorne obaveze nisu bile ispoštovane, pa je do srpske granice stigla GM soja, a ne konvencionalna.

Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede, tokom 2017. i 2018. godine, uvoznicima “Mikros union”, “Trejding tim”, “Rajfajzen agrar” i “Delta agrar”, zabranjen je uvoz pošiljki merkantilne soje, kod koje je utvrđeno prisustvo genetičke modifikacije.

– Preduzeću “Mikros union” je u 2018. zabranjen uvoz soje u količini od skoro 190 tona – navodi se u resornom ministarstvu. –

Oktobra 2017. firmi “Trejding tim” nije dozvoljen uvoz pošiljke soje u količini od 101 tone. Početkom 2017. godine preduzeću “Rajfajzen agrar” takođe je zabranjen uvoz merkantilne soje u količini 105 tona, a decembra iste te godine, kompaniji “Delta agrar” nije bio dozvoljen uvoz pošiljke od 665,25 tona merkantilne soje. Sva roba vraćena je pošiljaocu.

Kako su nam ispričali u kompaniji “Mikros union”, ugovor koji su potpisali sa dobavljačem iz Rumunije, predviđa isporuku robe sojinog zrna koji nije GMO. Prilikom uvoza kontroliše se svaka pojedinačna isporuka i to je redovna procedura. Analize radi akreditovana laboratorija po službenoj dužnosti, a oni kao uvoznici ne znaju gde će biti rađeno. Tek po dobijanju rezultata Ministarstvo poljoprivrede izdaje rešenje o zabrani ili dozvoli uvoza.

– U redovnoj proceduri utvrđen je veći procenat kontaminacije robe GM zrnom – rekli su nam u “Mikros unionu”. – Zbog toga smo dobili rešenje da se roba vrati prodavcu iz Rumunije, što smo mi i uradili.

I u firmi “Trejding tim” kažu da su krajem 2017. godine ugovorili kupovinu sertifikovane konvencionalne soje, ne GMO, od inostranog dobavljača. Prilikom isporuke, na graničnom prelazu, inspekcija je utvrdila veći procenat GMO od dozvoljenog pravilnikom, i roba je odbijena. Inostrana kompanija je robu vratila, a ugovor su raskinuli.

Kontrola svake pošiljke na prisustvo GMO

– Uvoz soje radimo sa proverenim multinacionalnim kompanijama, koje posluju po svim međunarodnim propisima, što uključuje i sertifikaciju “non GMO” proizvoda – kažu u kompaniji “Delta agrar”. – Svi naši ugovori se odnose na “non GMO” soju i kao takvi su lako proverljivi. Kontrolu proizvoda rade međunarodne organizacije za proveru kvaliteta. Takođe, nadležno ministarstvo ima svoju kontrolu prilikom uvoza, tako da nije moguće da “Delta agrar” ili bilo ko drugi uveze proizvod koji nije u skladu sa regulativom. Ukoliko postoji neki stepen kontaminacije rade se ponovna uzorkovanja, ali je rezultat obavezujući. Ukoliko roba nema sve tražene parametre, ne stavlja se na raspolaganje dobavljaču.

U Ministarstvu poljoprivrede ističu da granični fitosanitarni inspektori kontrolišu svaku pošiljku kukuruza, soje, uljane repice, šećerne repe i proizvoda dobijenih od ovog bilja na prisustvo GMO. Procenat pošiljaka kod kojih se laboratorijskom analizom detektuje i identifikuje genetička modifikacija je veoma mali.

Manje površina pod GM sojom

U 2018. godini, fitosanitarna inspekcija pregledala je oko 4.500 hektara zasejanih površina soje na području Zapadnobačkog, Južnobačkog, Sremskog, Mačvanskog, Kolubarskog okruga, koje su testirane proteinskim test trakama. Prisustvo genetički modifikovane soje je bilo na oko sedam hektara. Fitosanitarna inspekcija kontrolisala je i merkantilnu soju u silosima i mestima skladištenja. U prethodnom periodu uzeto je oko 110 uzoraka, od kojih samo dva nisu bila usaglašena.

Izvor: Novosti