SA ROMSKOG BALA – KATAR O RROMANO BALO

 Kao što smo najavili i obećali, naša redakcija je ispratila jučerašnji događaj, koji se održao u Hotelu “Novi Sad” u Novom Sadu. Romsko udruženje “Bela Romkinja” iz Novog Sada organizovalo je  Romski bal.

 Svima koji nisu sinoć mogli da prisustvuju ovom prelepom događaju, probaćemo da prenesemo deo atmosvere.

Svečana sala hotela je bila puna , 300 gostiju iz cele Vojvodine, Srbije i čak iz inostranstva, zahvaljujući organizatorki ove večeri Slađani Vulin, koja je uspela da okupi naše Rome na jednom mestu. Mogli smo primetiti, da je među gostim bilo i drugih nacionalnosti koje vole našu muziku i tradiciju, što nam je čast.

Ovo veče je i pokazalo našu kulturu i tradiciju na moderniji način, jer ovakva okupljanja su se organizovala još kad su Romi bili nomadi. U hladnom periodu kad zahladni, zaustavljali su svoje putujuće čerge na jednom mestu sve do toplijih dana, pa su nastavljali svoje lutanje. I tad i sada, ovakva okupljanja pokazuju da smo mi Romi oduvek bili veseo narod i da nam je igra i pesma u krvi. Samo što se tad okupljalo, pevalo i igralo oko vatre, a danas u ambijentima svečanih sala uz svu raskos koju Romi pokazuju kada su u pitanju ovakva okupljanja.

Za veselu atmosveru gostiju bio je zadužen: orkestar Milana Strašnog; Vokalni solisti: Andrijana Dundović, Dača Stanojević i poznati Zoran Vasić Šiki; Zvezda večeri: Stevica Jovanović Pavaroti; Mlade zvezde: Zorana i Kiki.

Igralo se do sitnih sati, pevačima se bogato plaćala pesma, stariji se prisecali ovakvih okupljanja od ranije, mladi se međusobno upoznali, merkale se i najlepše devojke, organizatorka je kako dočekala, tako ispratila vesela sve goste, a naša redakcija sve pratila i lepo se provela.

Za vojvodjanske.rs: piše Aleksandra Nikolić

 

Sar vi mothodam tumege, amari redakcija sas araćutno kerdipe, savo inćardilo ando Hoteli „Novi Sad“ ando Novi Sad. Rromano kidipe „Parrni Rromnji“ andar Novi Sad kerda Rromano balo.

Savorenge save nas pe arjatako kerdipe, alavenca thaj fotografijasa sikavas o kotor atmoverako. Svečano sala hoteloski sas pherdi 300 gostonenca andar sasti Vojvodina, varesave thana Srbijake thaj vi andar o inostranstvo, naisarimasa e manušnjake savi kerda kaja rjat e Slađanake Vulin, savi kida amare Rromen ando butipe te jekh than. Šaj dikhlam kaj maškar e gosti sam vi kola save naj Rroma save kamavan amaro bašalipe thaj tradicija, andar soste sam bahtale.

Kaka rjat sikada amari kultura thaj tradicija po modervo varo, kaj kasave kidimata inćarenas pes katar e vrjama kana e Rroma sam nomadujra. Ade šilaki vrjama, ačhavenas pire dromarimaske care thaj ačhenas pe jekh than sa džike maj tati vrjama, kaka lundžarenas pire droma. Vi askal sar vi akana, kasave kidimata sikaven kaj sam amen e Rroma vesele manuša thaj kaj si amenge khelipe thaj e đilji ando rat. Samo kaj ande koja vrjama khelelas pes thaj đilabela pes trujal e jag, a ađes ande svečane sale paša sa o barvalipe savo e Rroma sikave kana si o pučipe kasave kidimata.

Veselo atmosvera e gostonege kerdine: orkestar Milanosko Strašno; Đilabarne Andrijana Dundić, Dačo Stanojević thaj o pindžardo Zorano Vasić Šiki; Čerajin e rjataki: Stevica Jovanović Pavaroti; Terne čerajina: Zorana thaj Kiki.

Kelda pes džike hurde satujra, e đilabardenge barvale poćindape e đilji, phurede dinepes gođi kasave kidimatengo andar o dumutnipe, e terrne maškar peste pindžardinepes, e organizatorka sar dočekisarda, gajda vi ispratisarda veselo se gostonen, a amarri redakcija sa dikhla thaj šukar provedisajli.

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić