SANACIJA DIVLJE DEPONIJE NA PLATOU CENTRALNE PIJACE U IZGRADNJI

Juče u prepodnevnim časovima počela je obimna akcija saniranja divlje deponije koja je nastala na prostoru Centralne pijace, na delu koji je tokom prošle godine proširen i čiji nastavak uređenja predstoji na proleće. Taj deo pijace koristi se kao privremeni plato za prodaju polovne robe, poznat je kao „buvlja pijaca“, i uprkos kontejnerima za odlaganje otpada, zbog nemarnog odnosa korisnika pijace, na rubovima je stvorena divlja deponija. Preduzete su mere za njenu hitnu sanaciju i ona je juče i realizovana.

Akcijom i saradnjom Komunalne inspekcije Gradske uprave Zrenjanin i JKP „Čistoća i zelenilo“, u toku dana očišćen je veći deo deponije, a akcija će biti nastavljena danas i trajati sve dok se prostor ne očisti u potpunosti. Treba naglasiti da se higijena na Centralnoj pijaci u potpunosti održava, a da je ovde u pitanju prostor koji nije priveden nameni i u privremenoj je upotrebi, jer nisu završeni svi predviđeni radovi na proširenju pijačnog platoa. Bez obzira na to, i na njemu postoji mogućnost odlaganja otpada, ali nažalost, dolazi i do ovakvih situacija i bacanja smeća mimo kontejnera, što je posebno izraženo na obodu platoa, uz susedne parcele i zaostalu trsku. 

Apeluje se na korisnike tog dela pijace i sve potrošače i posetioce da se uzdržavaju od odlaganja otpada svuda gde to nije predviđeno, a inspekcijske službe Grada Zrenjanina, nakon sanacije ove deponije, pojačaće mere u cilju sprečavanja ponovog zagađenja tog prostora.

Izvor: Grad Zrenjanin