САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници којој је председавао председник Игор Мировић, утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде АП Војводине и покрајинских признања.

Тим документом се предлаже да се установи Награда АП Војводине „Михајло Пупин“, као највише признање које се додељује појединцу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју АП Војводине.

Предложено је да се установе покрајинска признања за значајна остварeња, и то: у области културе – Признање „Ференц Фехер“, уметности – Признање „Павле Јовановић“, образовања – Признање „Ђорђе Натошевић“, науке – Признање „Милутин Миланковић“, привреде – Признање „Лазар Дунђерски“, спорта – Признање „Момчило Тапавица“, људских и мањинских права – Признање „Људевит Мичатек“ и равноправности полова – Признање „Милица Томић“.

Одлуку о додели Покрајинске награде и признања доноси Комисијa за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. Покрајинска награда и признања додељују се поводом датума од покрајинског значаја, и то: Дана присаједињења Војводине Краљевини Србији (25. новембар), дана обележавања Мајске скупштине (15. мај) и Међународног дана људских права (10. децембар).

На данашњој седници утврђен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине.

Тим изменама предлаже се да Завод за културу Војводине промени назив и настави са радом као Културни центар Војводине „Милош Црњански”. Оснивач Културног центра је АП Војводина, а оснивачка права врши Покрајинска влада.