САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

На данашњој седници којом је председавао Игор Мировић, Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“. Оснивач и једини члан друштва је Аутономна покрајина Војводина, као власник 100 одсто удела у укупном капиталу Друштва.

„Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. има за циљ да омогући истраживачима у научноистраживачким институцијама да резултате својих истраживања преточе у производе, услуге, процесе или софтвер који ће наћи своје место на тржишту. Осим тога, треба да омогући већу видљивост факултета у међународном и домаћем привредном и истраживачком окружењу, као и да помогне предузетницима који започињу нови бизнис (start-up) у области високих технологија. Hаучно-технолошки парк Нови Сад треба, такође, да омогући већем броју најбољих студената да након завршетка својих студија нађу посао у домену истраживања и развоја у Новом Саду. У оквиру Hаучно-технолошког парка Нови Сад организоваће се мрежа институција која треба да омогуће трансфер технологија и знања из истраживачког окружења у привредну делатност.

Покрајинска влада утврдила је и предлоге две покрајинске скупштинске одлуке које се односе на доделу буџетских средстава за националне савете националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције. За спровођење одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете, у буџету за 2019. годину, планиран је износ од 60,1 милион динара. Другом предложеном одлуком, за чије спровођење је планиран укупан износ од 47 милиона динара, на целовит начин се одређује додела буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције, као и за афирмативне мере за поправљање положаја лица која припадају ромској националној мањини.

Покрајинска влада донела је уредбе о поступку за доделу награде АП Војводине „Михајло Пупин“ и за доделу покрајинских признања, као и решење о именовању председника и чланова Комисије за њихову доделу.

За председника Комисије именован је др Ненад Крстић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а за чланове др Павле Будаков, редовни професор у пензији на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, Драгана Милошевић, дипломирани музичар – виолиниста, Бошко Вучуревић, председник Привредне коморе Војводине, Слободан Бошкан, спортски директор Одбојкашког клуба Војводина, др Агота Виткаи Кучера, редовни професор Академије уметности Универзитета у Новом Саду и Нада Вујовић, главни и одговорни уредник листа „Дневник“.

Author Image
Lala
%d bloggers like this: