САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници утврдила текст Декларације о заштити животне средине у АП Војводини.

У Декларацији се наводи да ће АП Војводина, између осталог, предузети мере да се у процесу образовања младих стичу знања и подиже свест о значају заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја. Посебно се позивају организације цивилног друштва да се укључе у доношење одлука у овој области.

Предузеће се мере, како се у Декларацији наводи, да установе чији је оснивач АП Војводина до краја 2024. године припреме пројектну документацију на основу које ће, најкасније до краја 2029, постојеће системе за загревање објеката које користе мазут и угаљ заменити енергетски ефикасним системима. Такође, Декларација предвиђа, да се у сарадњи са органима градова: Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Суботица, у наредних 10 година заједнички приоритетно подстичу унапређење јавног градског превоза набавком еколошки прихватљивих возила на електричну енергију и гас.

Декларацијом су обухваћене и активности на заштити природних вредности и биолошке разноврсности, затим на унапређењу система заштићених подручја, повећању пошумљености, те сарадња са општинама у реализацији програма за отклањање штете нанете екосистемима због бацања производа израђених од пластике, и друго. Декларацијом се предвиђа рок до 2020. године за повлачење пластичних кеса из продаје на територији АП Војводине.