САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници размотрила податке о основном образовању и васпитању ученика, с посебним освртом на образовање на језицима националних мањина у школској 2017/18. години и о реализацији двојезичке наставе у основним и средњим школама на територији АП Војводине.

Основно образовање и васпитање у АП Војводини остварује се у 345 редовних обавезних основних школа, које похађа 144.090 ученика, што је за 1.986 ученика (1.36%) мање него претходне школске године.

Поред редовних, основно образовање се остварује у 13 посебних основних школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, 21 основној музичкој школи, две балетске школе, две школе за основно образовање одраслих, те у пет приватних основних школа и у једној приватној основној балетској школи.

У основним школама на територији АП Војводине, поред наставе на српском језику, настава се остварује и на још пет језика: мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском. Ученицима је омогућено и изучавање мађарског, словачког, румунског, русинског и хрватског језика, као и још шест језика: украјински, буњевачки, ромски, бугарски, македонски и чешки, што је укупно 11 језика у оквиру изборне наставе за предмет – Матерњи језик/говор са елементима националне културе.

Двојезичка настава на територији Војводине се реализује се у седам локалних самоуправа: у Новом Саду, Суботици, Панчеву, Сремској Митровици, Врбасу, Сенти и Сремским Карловцима. Настава се одвија на матерњим језицима: српском, мађарском и хрватском и на страним језицима: енглеском, немачком, руском и француском.

У школској 2017/18. години, двојезичком наставом обухваћено је 14 школа: 10 основних школа и четири гимназије, са укупно 1.066 ученика, распоређених у 49 одељења.

Покрајинска влада, током 2017. године, финансирала је основне и средње школе које реализују двојезичку наставу у АП Војводини, у износу од 4.800.000,00 динара.

Педагошки завод Војводине ради процес евалуације пројекта двојезичке наставе.