САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада донела је данас одлукe о преузимању оснивачких права над 47 здравствених установа у АП Војводини (44 дома здравља и три завода – Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад и Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад).

Новим Законом о здравственој заштити предвиђено је да АП Војводина преузме оснивачка права над здравственим установама које обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите (осим апотеке), које су основане на територији Покрајине, а над којима је оснивачка права вршила јединица локалне самоуправе.

Донете одлуке у складу су са Покрајинском скупштинском одлуком о преношењу одређених овлашћења у области здравства која има Скупштина АП Војводине на Покрајинску владу.

За вршење права и обавеза оснивача над домовима здравља средства су планирана у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину.

Покрајинска влада донела је решење да се 98 милиона динара усмери установама социјалне заштите за унутрашње и спољашње одржавање објеката, набавку опреме и намештаја. Средства су усмерена Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Геронтолошком центру у Зрењанину, Дому за душевно оболела лица „Чуруг”, СОС Дечјем селу „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, Геронтолошком центру у Новом Саду, Дому за децу и омладину „Колевка” у Суботици, и Дому за лица ометена у развоју „Отхон” у Старој Моравици.

На данашњој седници донето је решење да се укупно 9,1 милион динара усмери основним школама „Моша Пијаде” у Дебељачи, „Соња Маринковићˮ, Одељење у Михајлову и „Жарко Зрењанинˮ у Обровцу за замену столарије и поправку крова фискултурне сале.