САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, задужила Управу за капитална улагања АП Војводине да спроведе поступак јавне набавке за финансирање израде техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице „Војвођанско П“, и за то обезбедила износ од 536.000.000,00 динара.

Израда планске и техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице државног пута IБ реда број 12, Нови Сад – Зрењанин и пројекат државног пута IБ реда број 13, Зрењанин – Борча, реализује се на основу Протокола о сарадњи Покрајинске владе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре закљученог у октобру 2017. године.

Покрајинске влада усвојила је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за период јануар – јуни 2018. године.

Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину износи 73,111 милијарди динара. Остварени приходи и примања буџета у првој половини ове године са пренетим неутрошеним средствима, износе 38,126 милијарди динара или 52,15 одсто од укупно пројектованог буџета. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 28,073 милијарде динара или 38,40 одсто од планираних 73,111 милијарди динара, односно 73,63 одсто од остварених 38,126 милијарди динара. Планирани буџетски дефицит за 2018. годину износи 6,322 милијарде динарa, а остварен је буџетски суфицит у износу од 4,643 милијарде динара.

Са данашње седнице, Покрајинске владе је упутила Скупштини АП Војводине предлоге покрајинских скупштинских одлука: о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине од 2017. до 2021. године и о броју и просторном распореду јавних средњих школа.

Покрајинска влада донела је решење о именовању Милоша Николића из Суботице, за директора Канцеларије за инклузију Рома, на период од четири године.