САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

На данашњој седници Покрајинске владе донето је решење да се за потребе Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици обезбеди новац за набавку линеарног акцелератора с пратећом радиотерапијском опремом за болничку, зрачну и клиничку терапију, и другу медицинску и немедицинску опрему у укупној вредности 421 милион динара.

Покрајинска влада донела је решење да се за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић” у Вршцу обезбеде финансијска средства у износу од осам милиона динара за топловодни блок котао.

На данашњој седници одлучено је да се обезбеде додатна средства за финансирање реконструкције и доградње главне улице у Белој Цркви, Улице 1. октобра, у укупној дужини 1159 метара.
Реч је о пројекту вредном 633 милиона динара.

Пројектом су обухваћени радови на реконструкцији коловоза, паркинг места, пешачких стаза, радови на одводњавању атмосфеских вода, реконструкцији хидротехничке инсталације, јавне расвете, саобраћајне сигнализације и пејзажно уређење.

На седници је закључено да радови у Белој Цркви морају почети до краја године након што се окончају све процедуре предвиђене законом.