САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, прихватила да Привредна комора Војводине приступи Споразуму о заједничком наступу на најзначајнијим међународним сајмовима, који су, крајем прошле године, закључили Покрајинска влада, Развојна агенција Војводине и осам градова у Војводини.

Укључење Привредне коморе Војводине у заједничке наступе на великим европским и светским инвестиционим сајмовима допринеће комплетирању презентације привредних потенцијала АП Војводине и представља добар модел за ефикасније привлачење нових инвестиција.

На данашњој седници усвојен је Програм рада Покрајинске владе за 2018. годину и програми рада више покрајинских институција, чиме су створени услови да се већ почетком године почне са реализацијом програмских активности.

Покрајинска влада утврдила је номинални износ новчане помоћи породици у којој се роди треће дете за 2018. годину у износу од 12.000 динара месечно, тако да ће се ова мера подршке породицама реализовати редовно и без кашњења.

Донето је и решење којим је утврђен износ од 200.000 динара по породици, за суфинансирање једног покушаја годишње за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.

Покрајинска влада разматрала је информације о упису ученика у први разред основне школе и о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом у АП војводини, у школској 2017/2018. години.

Укупан број ученика уписаних у први разред основне школе јесте 17.498, што је за 381 првака мање него прошле школске године. Настава се реализује на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику. Припремним предшколским програмом обухваћено је 16.908 деце, што је за 243 детета мање него претходне године.

Покрајинска влада именовала је Мирка Јанкелића, дипломираног социјалног радника, за директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици и Ненада Иванишевића, доктора економских наука, за директора Геронтолошког центра у Суботици.