САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, одлучила да се Годишње признање у области равноправности полова додели Стојанки Лекић из Зрењанина, покрајинској посланици, за активизам у формирању Женске парламентарне мреже у Скупштини Војводине, активности на оснаживању жена из различитих друштвених група, као и за успостављање и промовисање механизама родне равноправности у локалним самоуправама.

Покрајинска влада донела је решење којим је обезбедила око 30 милиона динара за уплату преосталог износа купопродајне цене, ради прибављања непокретности у јавној својини АП Војводине, у стечајном поступку АД „Петар Драпшин“ у Новом Саду. Непокретности које ће на овај начин постати јавна имовина АП Војводине користи Едукативни центар, основан за обуке у радним и професионалним вештинама потребним тржишту рада.

На седници је донета и Одлуку о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије за 2018. годину, за учешће у финансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније. У покрајинском буџету за 2018. годину за ову намену је обезбеђено 100 милиона динара. Средства се додељују путем јавног конкурсa. Право на доделу ових бесповратних средстава имају сви који су или носиоци или партнери на међународним пројектима и којима недостају средства за учешће.

Субјект може да конкурише искључиво за средства која му недостају за суфинансирање сопственог буџетa нa пројекту. Додељује се максимално четири милиона динара по једном јавном конкурсу, према усвојеним критеријумима који, између осталог, подразумевају значај пројекта и степен развијености локалне самоуправе у којој се пројекат реализује.

Извор : Влада АП Војводине