САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници разматрала и прихватила Информацију о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, у периоду јануар-децембар.

Према информацији, укупно пројектован обим буџета за 2017, износио је 68.239.483.743,20 динара. Приходи и примања у разматраном периоду остварени су у износу од 60.684.322.115,26 динара, што са пренетих 5.788.671.250,22 динара из ранијих година чини укупно остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства у износу од 66.472.993.365,48 динара, односно 97,41 одсто од планираних.

Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 60.601.211.523,37 динара, односно 91,17 одсто од остварених 66.472.993.365,48 динара.

У информацији се наводи да планирани буџетски дефицит за 2017. годину износи 4.447.731.475,45 динарa, а остварен је буџетски суфицит у износу од 776.780.441,47 динара.

Извор: Влада АП Војводине