САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, донела Одлуку о поступку и критеријумима за доделу средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2018. години. За ову намену је у покрајинском буџету предвиђен износ од 65 милиона динара. На основу јавног конкурса и утврђених критеријума, средства ће бити додељена за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите на територији АП Војводине.

Покрајинска влада дала је сагласност на Финансијски план и Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата за 2018. годину. Укупан планиран приход овог Завода за 2018. годину износи 14,46 милиона динара, од чега је 10 милиона из буџета АП Војводине. Завод за културу војвођанских Хрвата основала је Аутономна покрајина Војводина, заједно с Националним саветом хрватске националне мањине, у циљу очувања, унапређивања и развоја културе војвођанских Хрвата.

Ради ефикасније реализације Уговора о условима финансирања и начину реализације пројеката изградње Научнотехнолошког парка у Новом Саду, Покрајинска влада образовала је радну групу која ће координирати активности на реализацији самог уговора, пратити извођење радова на објекту, утврђену динамику у уговору са извођачем радова, као и друге аспекте реализације пројекта изградње Научнотехнолошког парка у Новом Саду.