SAOPŠTENJE SVEEVROPSKOG ROMSKOG POKRETA – NEVIPE SEEVROPAKE RROMNE TELJARIMASKO

Podaci RIK-a pokazuju da je SVEEVROPSKI ROMSKI POKRET dobio najveće poverenje Roma u Srbiji, između pet izbornih lista na kojima je bilo ukupno 140 kandidata, listi SVEEVROPSKOG  ROMSKOG POKRETA , Romkinje i Romi su se ubedljivom većinom izjasnili da upravo ovoj listi ukažu najveće poverenje.

Romi su druga najbrojnija nacionalna manjina u Republici Srbiji i važnost odgovornog, aktivnog i posvećenog Nacionalnog saveta je od izuzetne važnosti za status naše manjinske zajednice.

Kandidati sa izborne liste „Sveevropski Romski Pokret“ predano su radili sa građanima u proteklom periodu, predstavljali program koji će implementirati u novom sazivu Nacionalnog saveta Roma, i taj rad, ali i reputacija kandidata među sunarodnicima očigledno je donela ovaj, odličan rezultat.

Zahvaljujemo se svim sunarodnicima koji su nam dali podršku i obećavamo da ćemo opravdati vaše poverenje koje ste nam ukazali u ovako velikom broju.

„Pred nama je da brzo i posvećeno pristupimo programu za koji se zalažemo i za koji smo uvereni da će svim Romima doneti boljitak. Trudićemo se da u trajanju svog mandata učinimo sve da poboljšamo položaj romske zajednice kako u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika što su i naše nadležnosti, tako i u drugim segmentima života, kako bi svi Romi bili ravnopravni građani našeg društva“, izjavila je Živana Živanović ispred liste Sveevropskog Romskog Pokreta.

 

SVEEVROPSKI ROMSKI POKRET

 

Ašundipe RIK-osko sikavel kaj SEEVROPAKO RROMANO TELJAROPE lija maj baro paćape e Rromengo ande Srbija, maškar padž losarimaske patrina pe save sas 140 kandidatujra, e patrinake SEEVROPAKE RROMANE TELJARIMASKO, Rroma thaj Rromnja  thaj Rromnja ando butipe dine piro paćape kale patrinake.

E Rroma si dujte po butipe nacionalno manjina ande Republika Srbijja, gajda kaj si but importanrno kazom si bućarno thaj grižosarno Nacionalno saveto palo stastuso amare manjinske kidimasko.

Kandidatujra losarimaske patrinako “Saeevropako Rromano Teljaripe” but bućarda forutnenca ande nakhli vrjama, sikadine piro program savo kerena ando nevo kidipe Nacionalne savetosko rromengo, kodoja bući, thaj vi e reputacija manušengo save si kandidatijra pe kaka kaja patrin, maškar kola save losardine, anda lačho agorimasko inkljistipe.

Naisaras sa kolenge save dinemen piro inćaripe thaj das alav kaj čačarasa tumaro paćape savo dinemen ando butipe.

Angla amende si te ande sigo vrjama thaj paćivale teljaras e programosa savo sikadam thaj pale savo si amen paćape kaj se Rromenge anela lačhipe. „Dasa sa amender te ande vrjama amare mandatosko, keras te vučaras o than Rromengo, sar ande kultura, obrazovanje, informisanje thaj službeno upotreba čhibako so vi si amari bući, gajda vi aver kotora trajoske, gajda te sa e Rroma avena sar aver forutne save trajin amenca“, mothoda e Živana Živanović angla e patrin Seevropsko Rromne Pokretosko

SEEVROPAKO RROMANO TELJARIPE

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić