САРАДЊА АП ВОЈВОДИНЕ И НЕМАЧКЕ РЕГИЈЕ ХЕСЕН

Канцеларија АП Војводине сарађује са великим бројем регија које своја представништва имају у Бриселу. Свакако да је један од најважнијих партнера и немачка регија Хесен, те се редовно организују заједнички састанци и дискутује о актуелним темама од обостраног интереса. На састанку који је одржан у просторијама Хесена у Бриселу, домаћин је била Тамара Хађи (Tamara Hajji) задужена за међународну сарадњу и питања политика Европске уније.
Представници две регије су истакли досадашњу добру сарадњу како у Бриселу тако и директно између различитих субјеката из АП Војводине, односно Хесена. Као подсећање, АП Војводина и Хесен су крајем 2019. године потписали Заједничку изјаву о намерама о успостављању сарадње. Овом изјавом предвиђена је сарадња у следећим областима:
Привреда, трговина и индустрија, привлачење инвестиција, наука и технологија, образовање, култура, заштита животне средине, социјална питања, омладина и спорт
Будући да је споразум потписан непосредно пре избијања глобалне пандемије корона вируса, интензивнија сарадња је отпочела тек током 2022. године, те су инициране одређене активности у области образовања и размене ученика средњих школа који уче немачки језик, односно у области заштите животне средине.
Саговорница из Немачке се такође интересовала за напредак Републике Србије у области евроинтеграција, те напоменула да постоји могућност за организацију догађаја у просторијама Хесена у Бриселу на коме би се разговарало о теми проширења ЕУ. У том смислу, исказана је спремноста да на таквом догађају учествују и свој допринос дају и представици Мисије Републике Србије при Европској унији.