САРАДЊА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ И АЕЦМ

Током 2019. године, Гаранцијски фонд АП Војводине је наставио дугогодишњу сарадњу са Европском асоцијацијом гарантних институција (AECM – European Association of Mutual Guarantee Societies) која је основана1992. Године у Бриселу и данас броји преко 40 чланова. Већином су то Фондови из земаља чланица Европске уније, али и финансијске институције из Руске федерације, Републике Српске и Републике Турске.

Ова Асоцијација окупља: приватне гаранцијске шеме, јавне институције, гаранцијске фондове, као и развојне банке. Све те институције као основни циљ имају подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, који имају квалитетне пројекте али немају одговарајућа средства обезбеђења за њихово финансирање од стране комерцијалних банака.

Као члан ове Асоцијације, Гаранцијски фонд постаје препознат у Европској унији, а највећи бенефити су могућност размене информација и искустава са чланицама Асоцијације из других држава и лакше обезбеђење и повлачење средстава Европске уније.

Ове године, Годишња скупштина Европске асоцијације гарантних институција, одржана је Антверпу (12-15 јун), Краљевина Белгија, под високим покровитељством Министарства финансија. Кључна тема била је „Утицај дигитализације на гаранцијско пословање – шансе и изазови“, којој је посвећене посебна сесија и на њој су учествовали Ђорђе Раковић, директор Гаранцијског фонда и мр Ненад Миљуш, извршни директир Гаранцијског фонда.