САРАДЊА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АПВ И КИТЕ ДОО

На 85. Пољопривредном сајму у Новом Саду јуче, петак 18. маја на штанду Гранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине закључен је споразум о пословној сарадњи поменутоґ Фонда и предузећа КИТЕ ДОО Нови Сад, у Србији највећи заступник пољопривредне механизације John Deere.

фото : Медија Портал

Споразумом је предвиђено посебно ангажовање на обезбеђивању подршке малим и средњим правним лицима, задругама, предузетницима и носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, стварању услова за ефикасније и квалитетније информисање о активностима споразумних страна. Потписали су га директор Гранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић, директор КИТЕ ДОО Нови Сад Имре Киш и извршни директор КИТЕ ДОО Нови Сад Ђорђе Мишић.

– Наш Гранцијски фонда је један од затупљенијих линија ком се клијенти јављају, с тога верујем да ћемо са предузећем са којим је потписан Споразум остварити добру сарадњу и увећати број клијената, рекао је Ђорђе Раковић директор Гранцијског фонда АП Војводине. Захваљујући овом Споразуму предузеће КИТЕ ДОО Нови Сад, даје промотивну понуду опреме и механизације за чланове Клуба пријатеља Гаранцијског фонда аутономне покрајине Војводине за које се одобрава попуст од 2%  у односу на редовну цену: репроматеријал, пољопривредне механизације, прикључне механизације. Више информација на званичном сајту Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине – klubprijatelja.rs

-Ту смо да би свим чланове Клуба омогућили одређене бенефиције које се односе на предсезонске и сезонске понуде. Желимо да Гаранцијски фонд постане наш партнер у овом послу, рекао је Ђорђе Мишић извршни директор КИТЕ ДОО Нови Сад који се том приликом захвалио Гаранцијском фонда АП Војводине да је препознао моћ тренда и озбиљност предузећа КИТЕ ДОО.

Овогодишњи Сајам отворен је у уторак 15. маја, а биће затворен у понедељак 21. маја.

За vojvodjanske.rs : Б. Ђурђев

 

СОТРУДНЇЦТВО ҐАРАНЦИЙНОГО ФОНДУ АПВ И КИТЕ ДОО

На 85. Польопривредним сайме у Новим Садзе, вчера 18. мая на штанду Ґаранцийного фонду Аутономней Покраїни Войводини подписани контракт о сотруднїцтве спомнутого Фонда и подприємства КИТЕ ДОО, у Сериї найвекшого заступнїка польопривредней механїзациї John Deere.       

фото : Медија Портал

Зоз Контрактом превидзене окремне анґажованє на обезбедзованю потримовки малим и штреднїм правним лїцом, задруґом, подприємством и ношительом реґистрованих польопривредних ґаздинствох, витворйованє условийох за ефикаснєйши и квалитетнєйше информованє о активносцох обидвох бокох того конктракту. Контракт подписали директор Ґаранцийного фонду АП Войводини Дьодє Ракович, директор КИТЕ ДОО Нови Сад Имре Киш и вивершни директор КИТЕ ДОО Нови Сад Дьордє Мишич.

– Ґаранцийни фонд АП Войводини єден зоз заступенших линийох котрому ше клиєнти являю, прето верим же з подприємством з котрим зме подписали контракт витвориме добре сотруднїцтво и звекшаме число клиєнтох, гварел Дьодє Ракович дирекор Ґаранцийного фонду АП Войводини. Дзекуюци подписаному Контракту подприємство КИТЕ ДОО Нови Сад, дава промотивни понукнуца опреми и маханїзациї за членох Клуба приятельох Ґаранцийного фонду АП Войводини за котри обезпечени попуст од 2 одсто у одношеню на порядну цену: репроматериял, польопривредну механїзацию, приключну механїзацию. Вецей информациї на урядовим сайту Клуба приятельох Ґаранцийного фонду – klubprijatelja.rs

фото : Медија Портал

-Ту зме же би зме шицким членом Клуба обезбедзели одредзени бенефициї на предсезонски и сезонски понукнуца. Ждаме же би Гаранцијни фонд бул наш партнер у тей роботи, гварел Дьордє Мишич вивершни директор КИТЕ ДОО Нови Сад котри з тей нагоди подзековал Ґаранцийному фонду АПВ же припознал моц тренду и озбильносц подприємства КИТЕ ДОО.

Тогорочни Саям отворени вовторок 15. мая, а будзе заварти на пондзелок 21. мая.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв