SARADNJA RTV-A I FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Radio-televizija Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine će, do kraja godine, ojačati i konkretizovati saradnju i to, najpre, potpisivanjem Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji. To je dogovoreno na, današnjem, sastanku generalnog direktora pokrajinskog javnog servisa dr Miodraga Koprivice i direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandra Simurdića.

Generalni direktor Radio-televizija Vojvodine dr Miodrag Koprivica, tom prilikom, je istakao da su novoizgrađena zgrada, povratak Radio-televizija Vojvodine u Evropsku radiodifuznu uniju ( EBU, The European Brodcastin Union ), planirano pokretanje Podunavskog medijskog portala, ali i razvijena međunarodna saradnja i dopisnička mreža te medijske kuće, činjenice koje samo potvrđuju spremnost RTV-a da bude partner u evropskom razvoju Vojvodine, a samim tim i Srbije.

Po njegovim rečima, Podunavski medijski portal treba da zaživi do kraja godine, a već sada ima 30 članova i rezultat je proizvodnje programa na osam podunavskih jezika. Otvorenost Radio-televizije Vojvodine ka Evropi i svetu uopšte, pratiće i proširivanje dopisničke mreže, koje je planirano za 2021. godinu.

Budući Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji, po mišljenju direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandra Simurdića trebao bi da zajednički rad između dve pomenute institucije usmeri ka afirmaciji Evropske agende, koja nije politička. On je, između ostalog, predložio proizvodnju video sadržaja, kojima će biti prikazan kopletan učinak Fonda u cilju unapređenja lokalnih samouprava, programskih serijala za približavanje Novog Sada i Vojvodine podunavskim zemljema, kao i proizvodnju virtualne ture kroz Vojvodinu.

Sastanku su prisustvovali i šef Odseka za evropske projekte Gordana Jakovljević i šef Odseka za pravne poslove Ivana Lekić. Nakon razgovora, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ obišli su novu zgradu Radio-televizije Vojvodine, u kojoj je sastanak i održan.

Izvor: preuzeto sa sajta https://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/saradnja-rtv-a-i-fonda-evropski-poslovi-autonomne-pokrajine-vojvodine_1184475.html