САСТАНАК И ТЕРЕНСКА ПОСЕТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ECOWAM

У организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у Новом Саду, је 3. фебруара 2020. године одржан састанак чланова пројектног тима у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM” који се спроводи у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и који има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград. 

Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у седмом  извештајном периоду, као и о предстојећим активностима током наредног извештајног периода. 
Наредног дана, 4. фебруара 2020. године, одржана је теренска посета деоницама реке Јегричке код Темерина, на потезу где је изграђена инспекциона и шетна стаза дужине 1,5 км. Поред изградње поменуте стазе, пројектне активности са српске стране су, између осталог, обухватале и радове на измуљивању реке Јегричке и уклањању израсле вегетације из корита реке у дужини од скоро 11 км.

Партнерство на пројекту „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области -ECOWAM”, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса – АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија).