САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: 18 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА