Pocetak rada Organiyacionog odbora Karlovacke bogoslovije 02