СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама разматрана је Информација о Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2019. годину.

Конкурс је објављен 25. јануара на званичној презентацији града Новог Сада, а за његово финансирање или суфинанасирање опредељено је 50 милиона динара из буџета Града Новог Сада. Највећи део средстава у висини од 25 милиона динара, предвиђен је за програме удружења грађана које реализују удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, особа оболелих од аутизма и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и миродопских војних инвалида. За програме дневне подршке у заједници који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, особа оболелих од ретких и тешки хроничних болести и чланова њихових породица, старих особа, лечених зависника и свих осталих социјално угрожених група, предвиђен је износ од 10 милиона динара. Укупан износ од осам милиона динара опредељен је за програм подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом, два милиона динара за програме подршке породици са децом, а пет милиона динара за програме саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-терпијске.

Присутним новосадским удружењима грађана која реализују програме у области социјалне заштите из овог Јавног конкурса, на данашњој седници, Савет је појаснио начин конкурисања  и разговарао о проблемима на које ова удружења наилазе.