Sekretar Milošević na dodeli diploma studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija (3)