СЕКРЕТАР РАДОЈЕВИЋ ОБИШАО МАГАЦИН С ОПРЕМОМ ПРОТИВ ПОПЛАВА

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић је обишаво данас, заједно са директором ЈВП „Воде Војводине“ Славком Врнџићем, централни магацин за складиштење опреме намењене за одбрану од поплава, и овом приликом истакао да сви подаци са терена указују да, за сада, не постоји никаква опасност од поплава на територији АП Војводине.

Секретар Радојевић је рекао да су све надлежне службе ЈВП „Воде Војводине“ предузеле максимум активности, те да је ниво техничке опремљености и спремности на високом нивоу, што омогућава да се делује брзо и ефикасно у случају било какве опасности.

„Морамо бити технички опремљени, и не сме бити изненађења као 2014. године које се сви сећамо. Морамо чинити максималне напоре да више никада не дођемо у такву ситуацију. Преко европских пројеката смо успели да обезбедимо значајна финансијска средства за опрему против поплава. На располагању нам стоји опрема обезбеђена из пројекта ЕМБЕР, коу смо данас видели, чија је вредност близу 440.000 евра“, истакао је Радојевић.

Он је подсетио да је Покрајински секретаријат за пољопривреду од 2016. године интензивно кренуо у припрему документације за учешће на ИПА прекограничним пројектима, те да нам је тако заједно са партнерима из Мађарске, одобрен пројекат којим ће бити обезбеђено преко две и по хиљаде метара мобилних брана за одбрану од поплава. Поступак је у току, и како је Радојевић прецизирао пројекат се завршава у јуну 2020. године. Такође, ресорном секретаријату је одобрен и заједнички пројекат са Хрватском, те ће на тај начин бити обезбеђено још 1.300 мобилних брана, на располагању нашој покрајини.

Секретар Радојевић је истакао да ови примери говоре у прилог томе да се у АП Војводини улажу озбиљни напори, и ангажују наша и средстава из ЕУ, како бисмо у потпуности били спремни за евентуалну одбрану од поплава.