SEMINAR ”DEKLARISANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA”

U organizaciji Content Managementa 14. decembra u Novom Sadu održava se seminar “Deklarisanje prehrambenih proizvoda”, a rok za podnošenje prijava je 13. decembar.

Obuka je razvijena za potrebe kompanija iz oblasti prehrambene industrije. Naime, prehrambeni proizvodi moraju biti označeni, deklarisani, oglašeni i izloženi u skladu sa Zakonu o bezbednosti hrane. Naše zakonodavstvo usaglašava se sa zakonodavstvom Evropske unije u sklopu čega su usklađeni i pravilnici koji se odnose na deklarisanje proizvoda.

Ova obuka obuhvata objašnjenje svih zahteva pravilnika i način njihove primene tako da može poslužiti i konsultantima za proširenje obima svoje ponude.

Izvor: agronews