SENIORI OBELEŽILI MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je  10. decembar  za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava, navodi subotica.info.

Deklaracija po prvi put u istoriji čovečanstva obuhvata zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ – određuje prvi član deklaracije.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik, ili bilo koji drugi status.

U Domu “Dudova šuma” korisnici i zaposleni su obeležili ovaj dan na kreativan način, podsetivši se svih prava koja posedujemo.

Izvor: subotica.info