ШИД: ПРИМОПРЕДАЈА КОМБИ ВОЗИЛА

Координатор за грантове Сања Штрбац Мусмар у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја уручила је данас кључеве комбија заменику председника општине Шид Зорану Семеновићу. Реч је о возилу које је општина Шид добила преко пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ за реализацију локалног пројекта „Брига за децу је заједничка одговорност“.

„Циљ пројекта је да унапреди квалитет у коришћењу предшколских услуга и такође да унапреди квалитет инклузивности, пре свега, да деца из осетљивих друштвених група, деца из сиромашних средина, сеоских средина, хранитељских породица имају једнака права, да ни у чему не заостају у погледу раног развоја и стимулације за децом из економски боље стојећих породица“, изјавила је Сања Штрбац Мусмур.

Општина Шид једна је од 34 јединице локалне самоуправе којoj је захваљујући квалитетно израђеном пројекту Канцеларије за локални економски развој одобренa средства за финансирање пројекта који ће се спроводити наредне три године.

„Општина Шид је задовољна с чињеницом што је пројекат са којим смо аплицирали код Министарства просвете, науке и технолошког развоја прошао и оцењен као изузетно добар. Данас имамо резултат доброг рада Канцеларије за локални економски развој и ПУ „Јелица Станивуковић-Шиља“. Вредност комбија је четири милиона и шест стотина хиљада динара. Комби ће пре свега служити да деца која се налазе у сеоским срединама, у руралним подручјима,безбедно превозе како би могла активно да учествују у културним и едукативним активностима које спроводи ПУ „Јелица Станивуковић-Шиља“, изјавио је заменик председника општине Шид Зоран Семеновић.

Реализацијом пројекта директну корист ће имати деца из материјално угрожених породица као и њихови родитељи. Деци ће бити омогућено укључивање у систем предшколско образовних установа а родитељима да похађају различите едукативне радионице. Свима ће бити олакшано коришћење услуга ПУ, Центра за социјални рад, Дома здравља и Црвеног крста.

Извор: Општина Шид