СИГУРНО КОРМИЛО И МИРНА ЛУКА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

У континуираној акцији приближавања привредницима, Гаранцијски фонд АП Војводине објашњава погодности и методолигију како до повољних кредитних линија за привреднике. Овом приликом разговарамо са Ненадом Миљушем, извршним директором Гаранцијског фонда АП Војводине.

 

Господине Миљуш, најчешћи клијенти Гаранцијског фонда су пољопривредници, за коју намену они могу добити средства, у ком износу и под којим условима?  

Да, пољопривредници су најчешћи клијенти Гаранцијског фонда. Носиоци пољопривредних газдинстава, привредна друшва, земљорадничке задруге и предузетници имају могућност да аплицирају за куповину пољопривредног земљишта, пољопривредне механизације, прикључне машине, вишегодишње засаде воћа и винограда (саднице и пратећа опрема), опрема из области производње и складиштење житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, као и опреме за наводњавање, противградне мреже, опреме за сточарску и пчеларску производњу и опреме за подизање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Такође, Гранцијски фонд пружа могућност аплицирања за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме, за обезбеђење кредита намењених финансирању инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, као и куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга. Гаранције се издају на минимално 3.000,00 ЕУРа до максимално 350.000,00 ЕУРа, што је дефинисано сваким конкретним Конкурсом и зависи од намене кредита. Услове који су везани за рочност и висину каматне стопе, клијенти преговарају са пословном банком и они зависе, пре свега, од бонитета самог клијента.

 

Ко још поред пољопривредника може да се обрати Гаранцијском фонду за доделу средстава?  

Гаранцијском фонду се могу обратити предузетници и привредни субјекти који обављају делатност у свим гранама привредe, субјекти који започињу обављање привредне делатности („start up“ пословне активности), земљорадничке задруге, као и носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава.

Како сте задовољни реализацијом кредитних линија у току ове године и динамиком реализације?

Протеклих година бележимо константан раст у свим сегментима пословања чиме смо свакако задовољни, а посебно смо поносни на резултате у агро бизнису. Клијенти који се баве агро бизнисом нас све више препознају као поузданог партнера на дуге стазе у реализацији свих планова за своје газдинство. Ово поверење које нам је указано за нас је част, али и обавеза да сваке године будемо још бољи и поузданији партнер нашим клијентима.

 

Да ли сте имали проблема са повратом средстава и шта се дешава уколико започети бизнис пропадне па клијент није у стању да редовно врати средства? 

Дешава се да планиране пословне активности не иду у жељеном правцу и да се клијентима појаве проблеми у пословању,  привремено, а понекад и трајно. У таквим ситуацијама улога Фонда долази до изражаја. Када клијент не измирује рате кредита за које Фонд гарантује пословној банци, приступа се наплати потраживања. Пословна банка делимично или у целости протествује гаранцију, Фонд измирује доспелу обавезу за клијента, а клијенту се пружа могућност да дуг према Фонду измири у ратама. Тек ако клијент не испоштује договор са Фондом, приступа се активирању средстава обезбеђења.   

 

 За крај разговора, шта би поручили својим клијентима и онима који тек намеравају да покрену свој бизнис у новој години?

Нашим комитентима, будућим пословним партнерима и запосленим сарадницима,  бих пожелео здравље и пословну срећу. Савремено пословање захтева улагања и правовремену присутност на тржишту, зато смо ми ту да помогнемо привредницима, нарочито онима који тек упловљавају у воде бизниса. Слободно запловите ка пословном успеху, ту смо да вам помоигнемо и будемо ваше сигурно кормило и мирна лука.

Срећне Божине и Новогодишње празнке жели вам Гаранцијски фонд АП Војводине.