СИРАК

Сирак се користи у исхрани људи (зрно), исхрани стоке (зрно и цела биљка) и прерађевачкој индустрији (зрно, стабло и метлица). Од сирка се прерадом добија скроб, глукоза, сируп, глутен, алкохол, пиво, једна врста шећера, прекрупа за стоку, брашно за хлеб.
По хемијском саставу зрно сирка је слично зрну кукуруза. Сирак има висок потенцијал родности као и кукуруз. Боље подноси неповољне услове гајења. Има већу отпорност према суши, мање захтеве према земљишту и може успевати и на заслањеним земљиштима у односу на кукуруз.
Сирак садржи отровну материју dhurrin. Зато се мора водити рачуна. Летална доза dhurrinа је 2,4 mg на 1 kg живе масе.
Технологија производње – Плодоред. Најбољи предусеви за сирак су: стрна жита, зрнене махуњаче, поврће, шећерна репа, кромпир. После сирка треба гајити јаре културе. Као предусев није погодан за пшеницу, касније зри од кукуруза и много исцрпљује земљиште.
Обрада земљишта – Основна обрада земљишта за сирак се изводи у јесен на дубини од 30 до 35 cm. Предсетвена припрема земљишта мора бити квалитетна из више разлога: сетва сирка се обавља касније, сирак се у почетку развија споро па је осетљив на појаву корова, семе сирка је ситно. У ту сврху се користе комбиноване машине где је укључен и ваљак.
Ђубрење – У исхрани сирка доминантну улогу има азот, затим фосфор и калијум. Позитивно реагује и на органска ђубрива. Количина ђубрива за крмни сирак и сирак за зрно је следећа: 25 до 35 t/ha стајњака, 70 kg азота и по 140 kg/ha калијума. Уколико се гаји без стајњака количине N, P, K се повећавају за 50%. Хранива се распоређују на следећи начин: стајњак, 2/3 фосфора и калијума и 1/4 азота се заоравају, 1/3 фосфора и калијума и 1/4 азота се даје предсетвено док се 1/2 азота оставља за прихрањивање уколико се сирак гаји у влажним условима и условима наводњавања.
Сетва – Семе мора бити сортно чисто, без корова, болести и штеточина и са најмање 85 до 93% клијавости. У нашим условима сетва сирка почиње 10 до 15 дана касније од сетве кукуруза (када се сетвени слој земљишта загреје од 12 до 150 C). Густина сетве зависи од намене производње сирка. Обзиром да је сирак окопавина треба га сејати широкоредно. Сирак за зрно и технички сирак сеје се од 50 до 60 cm ред од реда, а од 10 до 15 cm између биљака у реду. Тиме се остварује густина сетве од 130 000 до 160 000 биљака/ha. Код шећерног и крмног сирка густина сетве износи од 60 до 70 000 биљака/ha. Количина семена зависи од начина сетве и креће се од 15 до 20, односно 30 до 40 cm. Дубина сетве је око 3 до 4 cm.
Нега усева – Своди се на 1 до 2 међуредна култивирања у почетку вегетације и прскања сетвене површине хербицидима пре ницања сирка.

Ауторка: Данијела Илић

Извор: ПССС