СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Општина Нови Кнежевац је почела са скидањем усева са бесправно кориштеног државног пољопривредног земљишта од стране  Н.Н. лица.

Тренутно се скида усев јечма, а наставиће се иста пракса и са надолазећим пољопривредним културама.

Извор : Општина Нови Кнежевац