ŠKOLA ROMSKOG FOLKLORA – ŠKOLA RROMANE FOLKLOROSKO

Radi očuvanja naše kulture i tradicije, KUD “Romano ternipe“ iz Novo Sada, organizuje školu romskog folklora. Otvaranje škole je u nedelju, 23.12.2018. godine u maloj sali „Partizan 2“ u ulici Uroša Predića 6 u Novom Sadu, sa početkom u 16h. Koreografkinja ove škole je Marija Nikolić Čikita.

Ovim putem pozivaju se roditelji koji žele da upišu svoju decu, koja su uzrasta od 7 do 14 godina, da se jave organizatoru škole Zoranu Nikolić na kontakt telefon: 061/6571-031.

Za vojvođanski.rs : Aleksandra Nikolć

Te arakhas amari kultura thaj tradicija, KUD “Romano ternipe”, andar Novi Sad, ćerel škola rromane folklrosko. Putardipe e školako si ando kurko 23.12.2018. brš ande cikni sala “Partizan 2” ando sokako Uroša Predića 6 ando Novi Sad, teljarimasa ande 16h. Koreografkinja kale školaki si e Marija Nikolić Čikita.

Kale dromesa akharenpes sa e deja thaj dada save kamen te ramosaren pire čhavorren save si ando bajripe katar 7 džike 14 brš, te akharen e manuše savo inćerel e škola e Zoranoske Nikolć pe kontakt telefono: 061/6571-031.

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić