ŠKOLAMA U OPŠTINAMA VRBAS I KULA SREDSTVA ZA NABAVKU INTERAKTIVNIH TABLI

Nedavno je završen konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na kome je izdvojeno 70.400.000 dinara za nabavku opreme u školama na teritoriji Vojvodine, navodi nasemesto.

Sredstva su namenjena za nabavku interaktivnih tabli sa projektorom s ciljem da svaka škola, svako izdvojeno odeljenje škole i svaki dom učenika u Vojvodini dobije savremenu opremu za izvođenje nastave.

U opštini Vrbas sredstva za po jednu tablu dobile su sve sve osnovne škole, uključujući i Osnovnu muzičku školu. Od srednjih škola, sredstva su dobile SSŠ “4. juli” i Gimnazija “Žarko Zrenjanin”.

Interaktivne table dobiće i sve osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Kula, s tim što će za osnovne škole u Sivcu i Crvenki biti nabavljene po dve table, budući da se nastava održava u dva objekta.

Izvor: nasemesto