ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА СВЯТИ САВА

Пред обележавање Школске славе Светог Саве, прошлог петка у спортској сали Основне школе „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву одржан је први Светосавски турнир у стоном тенису. Иницијатор овог спортског такмичења је ђурђевачки православни свештеник и парох о. Петар Ђукић који се нада да ће турнир, који носи име просветитеља, књижевника, дипломете и првог архиепископа аутокефалне Србске православне цркве ког православна црква слави као свог творца, постати традиција.

Јуче, 27. јануара као и у свим основним школама широм Србије тако и у ђурђевчакој Школи прослављена је Школска слава са свечаним програмом и преламањем славке погаче. У школском холу ђаци су са својим наставницима и учитељима припремили програм у ком су говорили о Светом Сави, његовим подухватима и делима, певали су о њему и на његове стихове. Пре тога је о. Петар Ђукић пред иконом Светог Саве и упаљеном свећом посветио славско кољиво и славку погачу коју су преломили свештеник и овогодишњи кумови, чланови школске литерарне секције. Затим су додељене дипломе и пехари победницима Светосавског турнира.

На програму су били присутни ђаци из школе, запослени у њој, као и родитељи ђака, али и општински и месни функционере, а међу њима и Радован Чолић предсидник Скупштине општине Жабељ, Лазар Чонкић члан општинског већа задлужени за образованє и Душанка Джамбас предсидседница совита Месне заједнице Ђурђево.   

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Вочи означованя Школскей слави Святи Сава, прешлого пиятку у спорскей сали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове отримани перши Святосавски турнир у столним тенису. Инициятор того спотского змаганя дюрдьовски парославни священїк парох о. Петар Дюкич котри ше наздава же турних котри ноши менох просветителя, кнїжовнїка, дипломати и першого архиепископа аутокефалней Сербскей православней церкви котрого православна церква слави як свойого снователя, постанє традиция.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вчера, внєдзелю 27. януара як и у шицких основних школох ширцом Сербиї так и у дюрдьовскей преславена Школска слава зоз святочна програма и преламаньом славкого колача. У школским голу школяре зоз своїма наставнїцами и учительками пририхтали програму у котрей гуторели о Святому Савови, його рухох и дїлох, шпивали о нїм и на його стихи. Пред тим о. Петар Дюкич пред икону Святого Сави и запалєну швичку пошвецел славке колїво и славксу поґачу котруу вєдно зоз священїком преламали тогорочни комове, члени школскей литературней секциї. Потим додзелєни дипломи и погари побиднїком Святосваского турнира.

На програми були присутни школяре зоз школи, заняти у нєй, як и родичи школярох, алє и општински и месни функционере, а медзи нїма и Радован Чолич предсидатель Сскупштини општини Жабель, Лазар Чонкич член општинскей ради задлужени за образованє и Душанка Джамбас предсидателька совита Месней заєднїци Дюрдьов. 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв