ŠKOLSKI PRIBOR ZA ROMSKE UČENIKE – ŠKOLAKO PRIBOR PALA RROMANE SIKAMNE

Ova, kao i svaka školska godina je krenula sa poteškoćama za socijalno ugroženu decu, među kojoj je veliki broj romske dece. Među mnogobrojnim protrepštinama za školovanje dece, jesu udžbenici i školski pribor, koji neki roditelji nisu u mogućnosti da obezbede.

Zato, postoje organizacije koje se brinu o tome, da i ovaj deci, školski dani proteknu sa što manje problema. Jedna od takvih je, Romsko udruženje: „Bela Romkinja“, iz Novog Sada. Ovo udruženje, koje vodi Slađana Vulin, uz podršku Grada Novi Sad i njihovih donatora, sproveli su humanitarnu akciju i podelili preko 200. paketa školskog pribora za učenike romske nacionalnosti u nekoliko osnovnih škola u Vojvodini.

Roditelji ove dece su izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalnost, za pomoć koja su njihova deca dobila. Kao i to, da su rekli da kada su oni bili učenici, ovakav vid pomoci nije postojala i da je to jedan od razloga zašto mnogi od Roma nisu završili bar osnovno školsko obrazovanje. Raduje ih to da su njihova deca dobri učenici, zahvaljujući podršci kojoj imaju, kako od udruzenja koja pružaju pomoć u matrijalnom smisli, tako i podršci koju dobijaju u učenju od strane škole.

Predsednica udruženja Slađana Vulin, je rekla i to, da svaki zahtev koji upućen njihovom udruženju, uvek stigne tamo gde treba.

ŠKOLAKO PRIBOR PALA RROMANE SIKAMNE                                     

Kava, sar vi sa jekh školako brš teljarda pharimasa pala socijalno ugrožene čhavorra, maškar save si but rromane čhavorra. Maškar but trubulimata save trubun palo školovanje e čhavorrengo, si e lila thaj o školsko probor, save varesave deja thaj dada naj ando šaipe ta ćinen.

Andar kodova, si kidimata save grižosaren pala kodova, te vi kale čhavorrenge, školake đesa nakhen so majcara pharimasa. Jekh katar kasave si o Rromano kidipe: “Bela Romkinja”, andar o Novi Sad. Kava kidipe pe savo si e šerutni e Slađana Vulin, paša o inćaripe Foro Novi Sad thaj lenge donatojra, kerdine humanitarno akcije thaj dine prdal 200. paketujra ande save sas školski pribor pala sikamne save si Rroma, ande varesave fundoske škole ande Vojvodina.

E deja thaj dada sikadine bahtalipe thaj naisaripe, palo ažutipe savo si dino lenge čhavorrenge. Sar vi kodova, kaj mothodine kana von sas sikamne, kasavo ažutipe nas thaj kaj kodova si vareso andar soste but Rroma či agorisardine ni fundosko školako sićope. But si bahtale ka si lenge čhavora lačhe sikamne, kaj silen ažutipe sar si kava, gajda vi ando sićope katar e školaki rig.

Šerutni pe kidipe e Sladđana Vulin, mothoda vi kodova, kaj sa jekh kamavipe savo si bičhaldo pe lengo kidipe, sa jek drom aresel kote kaj trubul.

 

Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić