SLIKARSTVO KONTINUITETA – BEOGRADSKA GRUPA

U Gradskom muzeju Subotica je 27. februara 2019. u sklopu izložbe povodom sto godina od rođenja Đorđa Bošana (Subotica, 1918 – Beograd, 1984) slikara i profesora Akademije likovne umetnosti u Beogradu, održano predavanje Svetlane Mitić, istoričarke umetnosti Muzeja saveremene umetnosti u Beogradu, navodi subotica.info.

U okviru izlaganja pod nazivom  Slikarstvo kontinuiteta – Beogradska grupa, predstavljen rad slikarskog dela Beogradske grupe i analiziran značaj njihovog delovanja na umetničkoj sceni svoga vremena. Beogradska grupa  osnovana je 1958. godine u Beogradu a članovi grupe bili su slikari i vajari, u to vreme umetnici mlađe generaciji: Matija Vuković (1925–1985), Nikola Koka Janković (1926–2017), Slavoljub Vava Stanković (1928–1985), Angelina Gatalica (1924–2001), Ksenija Divjak (1924–1995), Mario Maskareli (1918–1996), Đorđe Bošan (1918–1984), Marklen Mojsjenko (1928–2016) Majda Kurnik (1920–1967) i Olivera Kangrga (1923–1999).

Grupu su činili umetnici međusobno  bliski iz vremena studiranja na beogradskoj likovnoj Akademiji i pripadali su  prvoj generaciji likovnih umetnika školovanih posle rata,  u vreme dominacije socijalističkog realizma.  Sa izlagačkom aktivnošću počinju početkom šeste decenije. Uspostavljanje odnosa sa poetikom intimizma, slikari Beogardske grupe vršili su na način međusobno vrlo različit, kao što su  i na različite načine i na različitim nivoima usvajali  likovnu sintaksu svoga vremena. Bez obzira na svoju poziciju, svojim delovanjem i neposrednim učešćem na likovnoj sceni, slikari Beogradske grupe doprineće  razvoju slikarstva izvan dominantnog modela socijalističkog estetizma,  pa samim tim i boljem sagledavanju složenosti vremena u kome su delovali. U strukturalnom rezimeu jugoslovenskog slikarstva šeste decenije, M. B. Protić izdvaja tri osnovna pravca razvoja srpskog posleratnog slikarstva: slikarstvo figuracije, slikarstvo apstrakcije i asocijativno slikarstvo. U tako shvaćenoj podeli slikarstvo Beogradske grupe, smešteno je u figurativno i analizirano je unutar tog  slikarskog opredeljenja. Ujedno, to je i jedini sveobuhvatniji prikaz slikarskih ostvarenja  ove umetničke grupe, razmatran u kontekstu razvoja jugoslovenske umetnosti šeste decenije.

Za ovu priliku, bila su izložena i tri dela iz fonda Savremene galerije Subotica, radovi članova grupe, Olivere Kangrga,  Nikole Jankovića i Matije Vukovića.

Izvor: subotica.info