SLOVAČKI GRAD MARTIN I BAČKI PETROVAC OBELEŽILI SU 15-GODIŠNJICU PARTNERSTVA – NA OSLAVÁCH DŇA MESTA MARTIN MARTINČANIA A PETROVČANIA OSLÁVILI 15-VÝROČIE PARTNERSTVA

Proslave godišnjica imaju višestruke poruke, šire prijateljstvo, promovišu kulturne i društvene aktivnosti, u ovom slučaju Slovaka iz Vojvodine, tačnije iz Bačkog Petrovca. Članovi Mesne zajednice Bački Petrovac imali su lep doživljaj na proslavi Dana Martina, u Slovačkoj, kada su dobili javno priznanje za 15-godišnju saradnju Mesne zajednice Bačski Petrovec i grada Martina. Sporazum o partnerstvu i međusobnoj saradnji grada Martina i opštine Bački Petrovac potpisali su 1. maja 2004. godine tadašnji predsednik Mesne zajednice Bački Petrovac Pavel Severini i tadašnji gradonačelnik grada Martin Stanislav Bernat. Sporazumom je izražena volja za jačanjem i unapređivanjem prijateljskih odnosa i kreativne saradnje građana u oblastima nauke, kulture, obrazovanja i sporta, kao i turizma i privrede. Ta saradnja traje i dan danas, a krunisana je na proslavi grada Martina povodom 15. godišnjice potpisivanja Sporazuma o partnerstvu sa Mesnom zajednicom Bački Petrovac i Martin u nedelju, 10. novembra. U sklopu svečane ceremonije gradskog slavlja u Slovačkom kamernom pozorištu, zahvalnice pored zasluženih građana Martina dobili su i predstavnici partnerske Mesne zajednice B. Petrovac, zamenik predsednika Saveta Mesne zajednice Samuel Šuljan i sekretar Šćastko Durgala.

 

Gradonačelnik Martina Jan Danko je u predveče svečanosti, u petak, 8. novembra,   primio delegacije partnerskih gradova grada Martin – a među njima i delegaciju opštine Bački Petrovac sa predsednikom Skupštine opština Bački Petrovac Janom Šuljanom, kao i zamenikom predsednika SMZ S. Šuljonom, kao i delegacije iz Holandije, Mađarske, Češke.

Živi kontakti stanovnika ovih gradova su dodatno povezani i tradicionalnim manifestacijama. Razvija se partnerstvo između naših i martinskih seniora, maturanata, folklorista, pevača i kulturnih radnika. Dokaz tome je i učešće petrovačkih udruženja na 5. festivalu kobasica (subota, 9.) u okviru proslave dana Martina. Članovi Udruženja penzionera Petrovca, Udruženja petrovačkih žena, koje su takođe imale svoje timove u proizvodnji sveže kobasice, petrovačkog delikatesa. Članovi lokalne zajednice su se takođe takmičili i osvojili su drugo mesto od ukupno 37 timova.

Čak je i subotnji festival potvrdio da tradicionalne vrednosti odolevaju vremenu. Pokazali su to pevačka grupa „Petrovčanke“ Udruženja petrovačkih žena u odličnom izvođenju slovačkih narodnih pesama, kao i Folklorna  grupa „Petrovčan“ YMCA Srbija izvođenjem lepih slovačkih horeografija.

Drugi deo petrovačke delegacije i druge delegacije bili su u obilasku Bratislave, gde su razgledali prepoznatljive dominante grada. U nedelju su gosti išli u evangelističku crkvu, gde ih je pozdravio sveštenik Milan Kubik. Upravo te nedelje su u crkvi obeležili porodični dan, gde su program predstavila deca čija je prisutnost u hramu Božjem izazvala topli osećaj uprkos hladnom vremenu. Pošto ne može biti baš sve idealno, pa vreme uopšte nije doprinelo ovoj manifestaciji, neki planirani događaji su izostali.

Ana Horvatova

NA OSLAVÁCH DŇA MESTA MARTIN MARTINČANIA A PETROVČANIA OSLÁVILI 15-VÝROČIE PARTNERSTVA 

Rok s rokom si ruky podávajú, strieda sa udalosť s udalosťou, výročie s výročím. Oslavy výročí majú v sebe viacnásobné posolstvá, priateľstvo, družbu, prezentovanie kultúrnych a spoločenských aktivít, v tomto prípade nás dolnozemských Slovákov – Petrovčanov. Hrejivý pocit mali aj členovia Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na oslavách Dňa mesta Martin, keď prijali verejné ocenenie za 15-ročnú spolupráce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec a mesta Martin. Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci mesta Martin a Obce Báčsky Petrovec bola podpísaná 1. mája 2004 vtedajším predsedom Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Pavlom Severínim a vtedajším primátorom mesta Martin Stanislavom Bernátom. V dohode bola prejavená vôľa upevňovať a podporovať priateľské vzťahy a tvorivú spoluprácu svojich občanov v oblastiach vedy, kultúry, vzdelávania a športu, tiež turizmu a hospodárstva. A tá spolupráca zotrvala dodnes, korunovaná na oslave mesta Martin z príležitosti 15. výročia podpísania Dohody o partnerskej spolupráci s Miestnym spoločenstvom Báčsky Petrovec a Martinom, v nedeľu 10. novembra. V rámci slávnostného ceremoniálu mestských osláv v Slovenskom komornom divadle verejné ocenenie okrem zaslúžilých občanov Martina prijali aj predstavitelia partnerského Miestneho spoločenstva Petrovec, zástupca predsedu Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Samuel Šuľan a tajomník RMS Šťastko Durgala.   

Tohtoročné martinské oslavy, ktoré prebiehali v dňoch 9. až 10. novembra, už deň predtým na slávnostnom večierku otvorili primátor mesta Martin Ján Danko a vedúci delegácií martinských partnerských miest – primátor holandského mesta Hoogeveen Karel Loohuis, starosta českého mesta Jičín Jan Malý, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan, zástupca predsedu Rady MS S. Šuľan a poradkyňa primátora mesta Békešská Čaba Bozsena Bacsane Kutyejová.

Čulé kontakty obyvateľov našich miest sa utužujú na tradičných podujatiach. Rozvíja sa partnerstvo medzi našimi a petrovskými seniormi, matičiarmi, folkloristami, spevokolmi či kultúrnymi pracovníkmi. Dôkazom toho bola aj účasť petrovských spolkov na 5. ročníku festivalu klobás (v sobotu 9.) v Martine na Ľadovni (časť mesta), ktoré boli súčasťou martinských osláv.

Z Báčskeho Petrovca na družobnú návštevu a zároveň na festival štipľavej pochúťky prišli aj členovia Združenia penzistov Petrovec, Spolku petrovských žien, ktorí mali aj svoje tímy vo výrobe sviežej petrovskej pochúťky. Členovia Miestneho spoločenstva tiež súťažili, a získali druhé miesto z celkove 37 tímov. Aj sobotňajší festival potvrdil, že sa tradičné hodnoty nezaznávajú, a to vynikajúcom prednesom slovenských ľudových piesní speváčok zo Spolku petrovských žien, ktoré zaujali obecenstvo aj krásnym slovom, tiež ľudovými tancami Folklórneho súboru Petrovčan YMCA Srbsko, ktorý pozdvihol náladu a priniesol kus tradičných hodnôt petrovských ochotníkov.

Druhá časť petrovskej delegácie a iných delegácií bola na zájazde v Bratislave, kde si pozreli rozpoznateľné determinanty mesta.

V nedeľu petrovskú delegáciu privítal aj evanjelický pán farár Milan Kubík na službách Božích, kde si práve pripomínali rodinný deň, a kde program predniesli deti, ktorých prítomnosť v chráme Božom spôsobila hrejivý pocit aj napriek sychravému počasiu. Všetko predsa nemôže byť ideálne, a tak tomuto zájazdu počasie vonkoncom nežičilo, preto vystali ešte naplánované akcie.