SOLARIZACIJA ZEMLJIŠTA

To je postupak dezinfekcije zemljišta, koji se obavlja bez primene hemijskih preparata. Sam cilj ove primene jeste iskoriščavanje sunčeve energije u najtoplijim mesecima. Solarizacija nije još uvek u potpunosti ispitana, tj.da li daje trajan efekat ili privremeni (odredjeni vremenski period). Jedan od problema jeste taj što se solarizacija vrši u najtoplijem vremenskom periodu od juna do avgusta, kada je uveliko zrenje gajenih kultura i berba.
Transparentna polietilenska(malč) folija stavljena na zemljište tokom vrućih letnih meseci (kada je dan dug, vedro nebo i temperatura vazduha visoka) povećava temperaturu zemljišta do tačke koja je smrtonosna za mnoge biljne patogena, seme korova i već iznikle korove (uključujući parazitske semenke )kao i insekte koji se nalaze u različitim ciklusima razvoja. .
Izlaganje zemljišta suncu poboljšava ishranu biljaka, povećanjem dostupnosti azota i drugih esencijalnih hranjivih materija.
Maksimalno zagrijavanje zemljišta najbolje je kada je folija blizu zemlje, dakle vrlo je važno da područje koje se tretira bude bez korova, ostataka biljne mase , pukotina, i bez velikih grudvi koje će podići foliju od zemljišta, a mogu je čak i oštetiti. Zemljište treba da bude istanjirano, obrađeno sa roto-frezom ili roto-drljačom, dobro zaravnano i povaljano valjkom te zalivano s većom količinom vode. Vlažno zemljište bolje prenosi temperaturu i na taj način će solarizacija biti delotvornija.
U plasteniku se postavi sistem kap po kap sa medjurednim razmakom od 15cm. Preko toga se namesti providna malč folija, gde sa strane plastenika ugura jedan deo u zemljište. Plastenik se zatvara. Nakon toga se pusta voda koja teče bez prekida 2-3dana, kako bi doslo do kvašenja zemljišta na dubini od 15cm. Zemljište bi trebalo biti vlažno kao posle velike kiše da se pojave barice i blato.
Plastenik ostaje tako zatvoren oko 6 nedelja. Kako bi zemljište ispod malč folije dostiglo temperaturu od 60°C.
Na ovaj način suzbijamo sve štetne patogene organizme u zemljištu, kao i smanjenje korovskih biljaka.

Izvor: psss, autorka: Lazović – Đoković Nada