СОМБОР: ИЗГРАДЊА ДОХЛОРНЕ СТАНИЦЕ ПРВИ КОРАК КА ЗДРАВОЈ ПИЈАЋОЈ ВОДИ У КОЛУТУ

Становници Колута од средине маја имаће квалитетнију воду у својим домовима, што ће бити омогућено захваљујући изградњи дохлорне станице. Овај пројекат је само прва фаза која ће обезбедити наставак процеса ка добијању исправне пијаће воде у овом насељеном месту.

„Реализација овог пројекта, који је коштао око 6 милиона динара, омогућиће значајно квалитетнију воду од оне која је тренутно доступна грађанима. Да би она у потпуности била исправна пијаћа вода, потребно је урадити и пројекат доводника воде из Бездана, чија реализација је такође у току. Овај пројекат финансиран је делимично средствима Покрајинског секретаријата за водопривреду, делимично средствима Града Сомбора и очекујемо да у најскорије време буде завршен.“ рекла је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

„Технологија која ће се овде употребљавати је најновије генерације и унапредиће процес оксидације, доћи ће до смањења количине гвожђа, смањења количине мангана и одређених материја. Део инвестиције који нам је важан за допремање воде из Бездана према Колуту је у процесу и надамо се да ћемо у скоријем периоду започети са том реализацијом“ истакао је директор ЈКП „Водовод“ Бездан Дејан Кубатов и додао да ће се у овој дохлорној станици користити технолошки процес којим се добија натријумхипохлорит, који је тренутно један од најтраженијих раствора за дезинфекцију.

Уређај би требао да буде пуштен у рад 10. маја.

Извор: Град Сомбор