СОМБОР ЈЕДАН ОД НАЈВАЖНИЈИХ И НАЈПОУЗДАНИЈИХ ПАРТНЕРА УСАИД ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНУ ВЛАСТ

Градоначелница Сомбора, Душанка Голубовић  и начелница градске управе Хелена Роксандић Мусулин одржали су у среду 17. јула 2019. године састанак са делегацијом УСАИД Пројекта за одговорну власт.

Тема састанка је била пресек стања у досадашњој сарадњи између Града Сомбора и Пројекта за одговорну власт, а у циљу добијања информација о областима у којима Пројекат  може наставити да пружа подршку.

Пројекат и УСАИД виде Сомбор као једног од најважнијих и најпоузданијих партнера са којима су имали прилике да раде, а град Сомбор  је до сада показао висок  ниво интересовања и опредељеност за спровођење реформи које су усмерене на борбу против корупције, унапређење одговорне власти  и учешће јавности у управљању локалном заједницом.

УСАИД Пројекат за одговорну власт ће допринети да град Сомбор ојача капацитете потребне за усвајање  и примену принципа доброг управљања (одговорност, делотворност, ефикасност, транспарентност, партиципација, владавина права, равноправност и антидискриминација) са циљем професионализације и модернизације рада локалне самоуправе као сервиса грађана.

Осим Локалног антикорупцијског плана и унутрашњег узбуњивања, области у којима ће УСАИД-Пројекат за одговорну власт пружити подршку граду Сомбор су повећање транспарентности, јачање учешћа грађана, помоћ у планирању и праћењу буџета, унапређење квалитета јавних услуга, као и у успостављању Јединственог управног места. Јединствено управно место ће омогућити странци да уместо обраћања већем броју органа или вођења више поступака код истог органа ради признавања одређеног права или међусобно повезаних права која проистичу из једне или више повезаних управних ствари, може да на једном месту добије све релевантне информације у вези са тим, да поднесе само један захтев, комуницира само са једним органом и да на крају на том месту добије и одговарајуће решење. На овај начин би се знатно смањио губитак времена странке и елиминисали непотребни трошкови. С друге стране, битно би се унапредила организација и координација надлежних органа, лакше уочиле непотребне процедуре и захтеви и повећала делотворност рада надлежних органа.

Градоначелница града Сомбора је изразила захвалност и потврдила ангажовање свих расположивих капацитета на имплементацији овог пројекта.

Састанку су поред градоначелнице Душанке Голубовић и начелнице градске управе Хелене Роксандић Мусулин присуствовали Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка УСАИД-Пројекат  за одговорну власт, Милена Јеноваи, пројектни менаџер у Одељењу за демократски и економски развој УСИАД-а у Београду и Милош Мојсиловић, технички стручњак за компоненту одговорности локалне самоуправе у УСАИД-Пројекат за одговорну власт.

Извор: Град Сомбор