SORTE ZA PROIZVODNJU VRHUNSKIH CRVENIH VINA

U ovu grupu spadaju sorte poreklom iz zapadne Evrope i Balkanskog poluostrva. Sorte poreklom iz zapadne Evrope karakteriše dobra otpornost prema niskim,temperaturama, ali im otpornost na gljivične bolesti varira (Burgundac crni, Kaberne sovinjon, Kaberne Frank, Merlo itd.).
Od sorti poreklom sa Balkanskog poluostrva treba pomenuti Vranac, Blatinu,
Tamjaniku crnu, Kratošiju itd.
Sorte za kvalitetna crvena vina
U ovu grupu spadaju Frankovka, Game, Prokupac itd.

Sorte za stona (obična) vina

Sorte ove grupe su uglavnom poreklom sa Balkanskog poluostrva i basena Sedozemnog mora. Karakterišu ih bujni čokoti, krupni grozdovi i bobice, a zimi zahtevaju kratku ili mešovitu rezidbu. Kao poznatije sorte ove grupe treba navesti Skadarku, Portugizer, Crnu slankamenku.

Izvor: Domaćinska kuća