SPORAZUM FONDA EVROPSKI POSLOVI I GALERIJE MATICE SRPSKE

NOVI SAD – Juče, 9.12.2020. godine,  potpisan je sporazum o saradnji Fonda Evropski poslovi Autonomne Pokrajine Vojvodine i Galerije Matice srpske (GMS), čime su ozvaničeni višegodišnji partnerski odnosi i istovremeno najavljena intenzivnija i sveobuhvatnija saradnja. 
Sporazum su potpisali Aleksandar Simurdić, direktor Fonda Evropski poslovi APV i dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica GMS.
Galerija Matice srpske poslednjih decenija je razvila snažnu međunarodnu saradnju u oblasti kulture i umetnosti, dok se Fond Evropski poslovi APV u okviru svoje delatnosti bavi ostvarivanjem i jačanjem privredne, naučne, obrazovne i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama. U okviru Fonda formirana je Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija koja promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje, moderne programske i poslovne politike u oblasti kulture, jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora.
„Cilj zajedničke politike u oblasti kulture nije da harmonizuje kulturne identitete, već da zaštiti i unapređuje bogatstvo evropske kulture. Značaj programa Evropske unije, Kreativna Evropa, je u tom kontekstu nedvosmislen kako za razvoj sistema kulture u pojedinačnim državama tako i za region kao celine.  Uz podsećanje da je u okviru Fonda „Evropski poslovi“ novembra 2014. godine formirana Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija, važno je naglasiti da noseći elementi programa za cilj imaju jačanje kapaciteta, mobilnost, partnerstva i saradnje, koprodukcije koje podrazumevaju filozofiju evropske saradnje – zajednički rad na sadržajima evropskog karaktera i značaja. Program stoga predviđa učešće i saradnju organizacija koje žele da izađu iz zone poznatog i svakodnevnog, što za rezultat ima unapređenje znanja i sticanje novih veština. Kreativna Evropa nudi konstruktivan okvir za bavljenje zajedničkim temama teritorija, regiona i Evrope putem dijaloga i uzajamnog razumevanja, a što otvara mogućnosti za nova partnerstva naših ustanova kulture u novom sedmogodišnjem budžetskom okviru Evropske unije, ujedno i novom programskom ciklusu“
– istakao je Simurdić prilikom potpisivanja sporazuma.
Saradnja će biti usmerena na uspešnije apliciranje za sredstva kod Evropskih fondova i na evropskim konkursima u cilju unapređenja delatnosti ustanova kulture.