SPORAZUM FONDA EVROPSKI POSLOVI I POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandar Simurdić i prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, potpisali su juče Sporazum o saradnji kojim se konkretizuje saradnja u svim oblastima od značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kao i u oblastima istraživačke, projektne i edukativne delatnosti.

Obe institucije iskazale su spremnost da zajedničkim istraživačkim radom participiraju u projektima od opšteg i regionalnog značaja, da učestvuju na konferencijama, okruglim stolovima i drugim oblicima stručnih skupova koje se odnose na oblast ljudskih prava, kao i da zajednički organizuju seminare, tribine i promocije publikacija. Pored toga, uspostaviće i saradnju u oblasti izdavačke delatnosti, kao i međusobnu razmenu naučnih i stručnih publikacija.

Saradnja Fonda „Evropski poslovi“ i Pokrajinskog ombudsmana zasnivaće se na principima međusobnog poverenja, uvažavanja i doprinosa zaštiti prava građana.