СПОРАЗУМ ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ И ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АПВ

Представници Задружног савеза Војводине и Гаранцијског фонда АП Војводине су са потписивањем Споразума о пословној сарадњи, јуче 18. маја постали партнери у пројекту Клуб пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине. Споразум су потписали Ђорђе Раковић директор Фонда и Радислав Јованов председник Савеза. Обојица су се сложили да је овај пројекат значајан за пољопривреднике јер нуди велики број бенефита.

фото : МедијаПортал

-Савез члановима Клуба пружа попуст од 15% при оснивању задруга, правном саветовању и оперативном раду, што сматрам да је врло важно с обзиром да све више грађана ради у пољопривреду, што је позитивно и верујем да им је потребна стручна помоћ. На тај начин се оставарује обостарани интерес. Они ће имати помоћ Фонда при преузимању кредита у банкама, а чланови Клуба попусте и стручну помоћ од Савеза, рекао је Ђорђе Раковић директор Гранцијског фонда АП Војводине. Он је том приликом рекао и да Фонд међу својим клијентима већ има чланове Савеза који су конкурисали за пољопривредну механизацију и куповину пољопривредног земљишта. Поред тога Фонд има и линију за помоћ у куповини и изградњи подних складишта, силоса и хладњача.

фото : Медија Портал

-Гаранцијски фонд гарантује за Задруге које узимају средства од пословних банака. Први и основни бенефит је камата, односно најбољи услови на финасијском тржишту у Војводини. Наше је да повратимо веру у здругарство код институција, а овим подписивањем се гарантује да ће задруге имати бољу будућност, рекао је Радислав Јованов председник Задружног савеза Војводине који је том приликом поменуо да је партнество подписано на препоруку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство ради подржке задружном сектору.

За vojvodjanske.rs : Б. Ђурђев

 

СПОРОЗУМЕНЄ ЗАДРУЖНОГО СОЮЗУ ВОЙВОДИНИ И ҐАРАНЦИЙНОГО ФОНДУ АПВ

ВРАЦИЦ ВИРУ ДО ЗАДРУҐАРСТВА

Представителє Задржного союзу Войводини и Ґаранцийни фонд АП Войводини зоз подписованьом Спорозуменя о роботним сотруднїцтве, вчера 18. мая постали партнере у проєкту Клуб приятельох Ґаранцийного фонду АП Войводини. Спорозуменє подписали Дьордє Ракович директор Фонда и Радислав Йованов предсидатель Союза. Обидвоме ше сложели же тот проєкт значни за польопривреднїкох бо понука вельо бенефициї.

фото : Медија Портал

-Союз членом Клуба дава попуст од 15 одсто при снованю задруґи, правному совитованю и оперативней роботи, цо думам же барз значне з оглядом же вше вецей гражданох роби у польопривреди, цо позитивне алє верим же им потребна фахова помоц. На тот способ ше витворює интерес за обидва боки. Вони буду мац помоц Фонду при пребераню кредитох у банкох, а члени Клуба попуст и фахову помоц од Союзу, гварел Дьордє Ракович директор Ґаранцийного фонду АП Войводини. З тей нагоди вон гварел и же Фонд медзи своїма клиєнтами уж ма и членох Союза котри конкуровали за польопривредну механїзацию и купованє польопривредней жеми. Крем того Фонд ма и конкурси за помоц за купованє и вибудов складищох, силосох и хладзальньох.

фото : Медија Портал

-Ґаранцийни фонд ґарантує за Задруґи котри вежню средства од банкох. Перши и основни бенефит камата, односно найлєпши условия на финансийним тержишту у Войводини. Наш задаток же би зме врацели виру до задруґарства при институцийох, а з тим подписованьом ше ґарантує же задруґи буду мац лєпшу будучносц, гварел Радислав Йованов предсидатель задружного союзу Войводини котри з тей нагоди спомнул же партнерство подписане на препорученє Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство пре потримовку задружному сектору.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв