SRBI I DALJE NAJVIŠE VOLE DA SADE ŠLJIVU

Republički zavod za statistiku sproveo je u 2017. godini prvo istraživanje o voćnjacima u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.

Po podacima RSZ-a, najzastupljenija voćna vrsta u Srbiji je šljiva s učešćem od 39 odsto u ukupnim površinama pod voćnjacima i površinom od 72.116 hektara. Slede jabuke i maline sa 14 procenata učešća u ukupnim površinama pod voćnjacima. Ukupne površine pod jabukama su 25.281 hektara, a pod malinama 26.360 hektara. Višnje učestvuju s deset odsto u ukupnim površinama pod voćnjacima s ukupno 18.956 hektara.

Sve tri voćne vrste, navodi se u analizi RSZ-a, šljive, jabuke i maline najzastupnjenije su u Regionu Šumadije i zapadne Srbije. Ti regioni učestvuju čak 89 odsto u ukupnim površinama pod šljivama u Srbiji, 39 odsto u ukupnim površinama pod jabukama i 69 odsto u ukupnim površinama pod malinama.

Ajdared, najzastupljenija sorta jabuka

Najzastupljenije jabuke u Srbiji su sorte grupe ajdared, koja učestvuje sa čak 41 odsto u ukupnim površinama pod jabukama. Druge po zastupljenosti su jabuke grupe „ostale sorte”, a na trećem mestu je sorta zlatni delišes, koja u ukupnim površinama pod jabukama zastupljena sa 14 odsto.

Više od polovine površina pod kruškama u Srbiji čine sorte grupe viljamovka – 58 odsto, dok je najmanje zastupljena sorta grupe konferens – tri procenta ukupnih površina pod kruškama. Breskve žutog mesa predstavljaju 88 odsto ukupnih površina pod breskvama, a breskve belog mesa 12 procenata.

Naredno istraživanje o voćnjacima biće sprovedeno 2022. godine.

Izvor: Dnevnik