СРБИ ИЗ СЕГЕДИНА ОРГАНИЗУЈУ ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ НА ФРУШКУ ГОРУ

Сегединска месна српска заједница и Српска народносна самоуправа тог града, 11. августа 2018. године организују поклоничко путовање на Фрушку гору. У програму путовања су обиласци манастира Гргетег и Ново Хопово, као и Сремских Карловаца.

Сви заинтересовани за ово путовање треба да се пријаве до 4. августа 2018, Боривоју Русу (тел. +36 70 451 42 34) или Јелени Фаркаш – Сеји (тел. +36 70 234 32 35).

У складу са интересовањима путника, могуће су и мање измене предвиђеног програма путовања.

Извор: Српске недељне новине, Будимпешта