SRBIJA DOBILA PRVI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

U Srbiji je osnovan prvi istraživački centar u sektoru organske poljoprivrede koji će imati regionalni karakter i koji će biti fokusiran na izvrsnost i primenu istraživačkih rezultata u praksi u našoj i drugim evropskim zemljama – Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi (Eko agri centar)

Osnivači ovog udruženja su Centar za organsku proizvodnju Selenča, Kreativno edukativni centar iz Novog Sada i Arhus centar iz Novog Sada. Na osnivačkoj skupštini naglašeno je da su ciljevi novosnovanog udruženja pružanje usluga koje će doprineti unapređenju mikro, malih i srednjih organskih proizvođača, razvoj sektora organske proizvodnje i tržišta u regionu, uspostavljanje saradnje sa institucijma Evropske unije

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi izradio je dokumente strateški i dugoročno važne ne samo za ovu organizaciju već i za sve aktere organske proizvodnje u Srbiji i okolnim zemljama – Strategiju razvoja za period 2018-2023 i akcioni plan za njeno sprovođenje. 

Tim dokumentima definisani su prioriteti – izgradnja i razvoj kapaciteta Eko agri centra, izgradnja i jačanje razvojno-istraživačkog centra, saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama na razvoju platforme za aktivno učestvovanje u kreiranju okvira za razvoj sektora organske proizvodnje u regionu.

Osnivači Centra za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi ističu da stalni rast tražnje za organskim proizvodima u svetu ukazuje na to da ovaj proizvodni metod može biti veoma profitabilan ukoliko se na pravi način koriste prirodni resursi, znanje i proizvodno iskustvo. Proizvođači i potrošači širom sveta uviđaju ekonomske i ekološke prednosti ovog vida poljoprivrede.

I pored toga što se i dalje vode rasprave oko toga da li je organska hrana bolja od konvencionalne, prihodi od prodaje organskih proizvoda u odnosu na 1999. godinu su povećani blizu pet puta, a predviđa se da će ovaj rast biti nastavljen i u narednom periodu. Svest o zdravoj hrani i zdravom životu povećala je interesovanje za organskim proizvodima. I sama proizvodnja je zabeležila izuzetan rast, ali nedovoljan u odnosu na potražnju, što daje velike mogućnosti ovom sektoru poljoprivrede, ocenjuju u novoosnovanom udruženju i ističu da je neophodno da domaći poljoprivrednici iz ove branše idu u korak sa svetskim tokovima marketinga, informatičke i agrarne tehnologije uz optimalni konkurentski nastup na tržištu.

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi osnovan je u okviru projekta Organic bridge koji se realizuje kroz program Interreg CBC Srbija-Hrvatska. Eco Agri Centar računa na podršku evropskih fondova u daljem infrastrukturnom opremanju.

 

Izvor: Agrosmart