СРБИЈА И МАЂАРСКА ЗАЈЕДНО У ЗАШТИТИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ И СТЕПСКЕ ШАРКЕ

У Покрајинском заводу за заштиту природе. конференцијом отварања започета је реализација пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (PANNONSTEPPES – HUSRB/1502/12/0065). Циљ овог пројекта је очување две кључне животињске врсте које живе на стаништима панонских степа у близини границе две државе путем активне заштите њихових станишта, што ће значајно допринети, постизању повољног стања преосталих фрагмената овог станишта у обе државе.

Пројект у партнерству спроводе Покрајински завод за заштиту природе као водећи партнер, и три партнера: Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Ловачко удружење „Перјаница“.

Велика дропља спада у групу ретких и веома угрожених птица у Европи. У Србији живи само на северу Баната и угрожена је посебно повећаним присуством предатора, зарастањем и уништавањем станишта. Подизањем заштитне ограде на површини од 115 хектара и управљањем стаништима, на локалитету који је најважније место гнежђења ове врсте код нас – у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“, обезбедиће се повољнији услови за репродукцију и повећање популације велике дропље на њеном једином станишту у Србији. Са друге стране, станишта степске шарке у Националном парку „Кишкуншаг“ ће током овог пројекта бити ревитализована и поново повезана уклањањем баријере коју представља дрвенаста и жбунаста вегетација на површини од 22 хектара. На тај начин ће бити омогућена комуникација јединки унутар најзначајније популације ове ретке и строго заштићене врсте змије у Панонскон низији.

Пројект подразумева и низ активости на управљању стаништем велике дропље, редукцији њених најважнијих предатора, као и едукацији корисника простора Реезеврата о начинима њене боље заштите, имајући у виду да је бројност ове птице у Србији изузетно ниска и износи највише 11 јединки.

Пројект PANNONSTEPPES реализује се у периоду од 15. јануара 2018. до 14. јула 2019. године са укупним буџетом од 287.039,93 евра, од чега су 243.978,93 евра донације Европске уније, која овај пројект суфинансира путем IPA Interreg програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020.