ŠTA JE POTREBNO ZA SADNJU KROMPIRA

Za sadnju krompira treba upotrebiti zdrav i kvalitetan semenski sadni materijal. Pre sadnje treba obavezno ukloniti sve krtole koje su napadnute od biljnih bolesti i štetočina, ili su mehanički oštećene. Mesec dana pre same sadnje treba obaviti naklijavanje krompira. Ako se dobro obavi naklijavanje dobiju se klice oko 2 cm dužine. Ako su krtole veće onda se seku po dužini. Potrebno je imati minimum jednu zdravu klicu (okce) po krtoli koja je predviđena za sadnju. Sadnja naklijalih krtola se obavlja u aprilu mesecu, kada se t zemljišta ustali na 8 C. Krompir se može saditi ručno pod motiku, u brazde ili mehanizovano specijalnim sadilicama. Prilikom sadnje teži se da se postigne sklop od 44-45.000 biljaka po 1 ha.

Razmak sadnje je 75 x 30 cm sa dubinom setve od 8-10 cm. Za merkantilnu proizvodnju koristi se 1,5-1,8 t/ha krtola.

Hemijski se suzbijaju korovi, biljne bolesti i štetočine. Zavisno od zastupljenosti korovske vrste ili prisutnosti indikatora bolesti ili prisutnih štetočina odabraćete hemijsko sredstvo koje će biti upotrebljeno u vašem usevu krompira. Suzbijanje korova hemijskim sredstvima u krompiru može se vršiti pre sadnje (inkorporacijom) i to sa sledećim sredstvima: Galitition, Radar ….

Posle sadnje a pre nicanja koriste se sledeća sredstva: Acetohlor, Acetogal, Zanat,Stomp, Relay ….U toku vegetacije mogu se koristiti sledeća sredstva: Fokus ultra, Frontier super, Basagran, Fusilend forte, Galant super…..Za suzbijanje bolesti u krompiru mogu se koristiti sledeća sredstva: za plamenjaču – Acrobat, Dithane, Dacoflo, Polyram, Shirlan, Revus .., za crnu pegavost – Score, Signum, Bravo, Quadris… Štetočine se suzbijaju sledećim sredstvima: Krompirova zlatica – Actara, Abastate, Tonus, Regent, Alverde… Pri rukovanju hemijskim sredstvima treba se strogo pridržavati upustva proizvođača u vezi doza, vremena i načina primene preparata.

Izvor: Domaćinska kuća