ŠTA PIŠE STARA ŠTAMPA O SUBOTICI: OD 24. DO 29. JANUARA

  1. januara 1940. – „Napló” javlja da je u Bajmoku umro zemljoposednik Tadija Bešlić u 92. drugoj godini života. Pokojnik je imao značajnu ulogu u političkom životu decenijama pre rata i nekoliko puta je bio predsednik sela. U pokojniku su Antun Bešlić, bivši direktor subotičke filijale Hrvatske štedionice i Lazar Bešlić, zemljoposednik iz Alekse Šantića i otac buduće vajarke Ane Bešlić, izgubili oca, navodi subotica.info.
  2. januar 1938. – novosadski „Dan“ javlja da je Rotari klub u Subotici održao 23. januara svoju jubilarnu 400. sednicu. Svečanosti su prisustvovali mnogi članovi rotarstva iz Beograda, Novog Sada, Bačke Topole, Stare Kanjiže, Petrovgrada (Zrenjanina) i drugih gradova. U ime Rotari internacionale došao je guverner Jugoslovenskog rotari okruga Stevan Pavlović, pomoćnik ministra spoljnih poslova u penziji.
  3. januar 1930. – „Bácsmegyei Napló” donosi tekst Vase Stajića o srpskom pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju.
  4. januara 1930. – subotički „Dnevnik“ javlja da je 24. januara umro u Subotici predsednik Bunjevačko-srpskog narodnog odbora u Subotici 1918. austrougarski pukovnik u penziji i posednik Šime Milodanović (rođen 1856. u Subotici) nakon dužeg bolovanja. Za vreme Prvog svetskog rata Milodanović je bio komandant mesta u Subotici, komandant tvrđave u Petrovaradinu, inspektor pešadije itd. Iako je nosio austrougarsku uniformu, simpatisao je Srbe i Srbiju. Srbima koji su služili u austrougarskoj vojsci je govorio u poverenju: „Ne bojte se ništa. Ja sam Šime Milodanović iz Subotice i radujem se što su austrougarsku vojsku slomili u Srbiji. Samo neka ovako ide dalje, jer će to za nas južne Slavene dobro biti. Recite to svim Srbima, Hrvatima i Slovencima u kojima imate poverenja, a ja ću sa svoje strane sve učiniti, da pomognem ne samo vama svima, već i našoj nacionalnoj stvari.“
  5. januara 1930“ – „Bácsmegyei Napló” piše da u Subotici vlada veliki interes za bal Montmartre koji će se održati 1. februara u subotičkom Francuskom klubu.
  6. januara 1925. – „Nova severna pošta“ javlja da je Apelacioni sud u Novom Sadu rešio na zahtev Ivana Tolja, Tome Matkovića i Grge Dedina, članova subotičke organizacije Hrvatske republikanske seljačke stranke, da se isti puste na slobodu. Međutim, ograničena im je sloboda kretanja.
  7. januara 1941. – „Hrvatski dnevnik“ donosi kratak opis fudbalske utakmice između subotičke Bačke i zagrebačkog HAŠK-a (0:1) koja je održana u Subotici 26. januara.
  8. januara 1922. – Neven javlja da je 24. januara učitelj IV razreda u Bajskoj školi Vladimir Milanov rekao svojim bunjevačkim učenicima: „Vaši popovi vas zaluđivaju, lažu vam svašta.“ Sutradan je tukao jedanaestogodišnju devojčicu, Marišku Perčić.

priredio: Vladimir Nimčević

Izvor: subotica.info